obec Kozojedy

Jízdní řády

V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR o omezení volného pohybu osob a o vyhlášení nouzového stavu na území ČR dochází k dočasnému omezení provozu vybraných vlaků, a to s platností od 3.4.2020 do odvolání. Toto opatření je realizováno v součinnosti se Středočeským krajem (organizací IDSK), který je spoluobjednatelem těchto vlaků.
v pracovních dnech přechod na celodenní interval 30 min., tzn. zrušení intervalu 15 min. (dočasné zrušení linky S7) omezení provozu po 22. hodině

V reakci na výše uvedené dochází rovněž od 3.4.2020 do odvolání k dočasným úpravám provozu návazných autobusových linek, přičemž v drtivé většině se jedná pouze o posuny spojů, nikoli o jejich rušení.
Konkrétně k jednotlivým měněným linkám ve správě organizace ROPID, resp. mé osoby (pokud se některé z měst/obcí týkají změny ještě jiných linek, předpokládám, že informaci o tom jste obdrželi, či obdržíte od kolegů):
423 – jediný případ redukce spojů, nicméně většina úprav je řešena pouze posunem spojů. Úpravy m.j. umožní dopravci v tomto složitém období nevypravit jeden vůz. Mohou tím sice vznikat zpoždění, ale spoléháme i na lepší průjezdnost přes přejezd v Úvalech, neboť bude jezdit méně vlaků. Upozorňuji na sloučení dvou posledních spojů do jednoho, a na jeho nezajíždění do Třebohostic.
426 – upravují se návaznosti v Č. Brodě (vychází jich o něco méně) a v Rostoklatech (od Břežan II návaznost první dva spoje, přičemž ty další mají návaznost od Prahy do Nové Vsi II, protože v Č.Brodě nevychází, tak aby se cestující do Nové Vsi II vůbec měli jak dostat domů). Kde to bez většího zásahu bylo možné, jsou návaznosti na S1 místo S7. Cílem bylo nezasahovat do úseku Č. Brod – Pečky.
435 – posun spojů (v každém směru jeden) ráno na příjezd do zast. Č.Brod, Žel.st. na 7:16, aby navazovaly na vlak
491 – posun spojů (dva ve směru Český Brod) ráno, aby v zast. Č.Brod, Žel.st. navazovaly na vlak (oba jsou zajištěny stejným vozem, a ponechání času toho druhého by mohlo znamenat jeho zpožďování a nestíhání vlaku).
659 – posun spojů (jeden ráno kvůli zajištění přípoje na vlak, a jeden odpoledne z oběhových důvodů kvůli posunům spojů linky 660
660 – posun spojů (jede ráno a čtyři odpoledne kvůli zajištění přípoje na vlak)
Pro snazší orientaci přikládám srovnávací a výlepové jízdní řády a jízdní řád vlaků na trati 011 s proškrtanými dočasně zrušenými spoji.

Doplňující informace:
Další vývoj pochopitelně nelze předjímat protože nikdo neví, co bude za týden, kor za měsíc… Vše se nyní připravuje v několika variantách a téměř definitivní instrukce se mění ze dne na den. Nicméně, toto je takto schváleno s oficiální platností 3.4. – 12.12.2020. Dopravci v tuto chvíli jízdní řády vylepují. V tuto chvíli se obecně předpokládá, že až skončí nouzový stav, tak se provoz linek PID vrátí do stavu před 14.3.2020. O dalším postupu realizace projektu Integrace Zásmucka a úprav na Českobrodsku budou dotčené obce včas informovány. Konkrétně k lince 426 – ve dnech 6.-9.4. proběhne uzavírka silnice Tuklaty – Břežany II, tudíž po tuto dobu bude linka zkrácena do trasy „Pečky, Žel.st. – Břežany II“ při zachování časových poloh spojů, platných od 3.4.. Od 14.4. dojde k obnovení provozu, platného od 3.4. Možnost, aby linka 426 měla toto omezení ve dnech 10.-13.4. byla preferována, leč byla bohužel neprojednatelná.