Zastupitelstvo obce


zastupitelstvo
starostaPavel Piller
místostarostkaing. Eva Pillerová
zastupiteléAndrea Bohatová
Jana Masluková Šimůnková
Ivana Kohoutová
Stanislav Šimon
Václav Vávra
Ing. Jan Wich
 
kontrolní výbor
předseda Ivana Kohoutová
člen Jana Masluková Šimůnková
člen Petra Škarková
 
Finanční výbor
předsedaIng. Jan Wich
člen Andrea Bohatová
členVáclav Vávra
 
inventarizační komise
předseda Andrea Bohatová
členIvana Kohoutová
členVáclav Vávra
 
správce rozpočtu Ivana Kohoutová

Jednací řád zastupitelstva